Home Home Home Profile Referencie Strojový park Kontakt

Technickú dokumentáciu pre prípravu rezných plánov zariadenie umožňuje importovať z CAD systémov prostredníctvom rozhrania -.dxf.

Disponujeme zariadením CNC Super Plasma

D-12000, na ktorom je možné rezať

dielce z ocele a zo všetkých vodivých materiálov do hrúbky 20 mm východzieho materiálu. Pracovný stôl obrábacieho centra má rozmery 1500x6000 mm.