Home Home
Spoločnosť RELAD spol. s r.o. so sídlom v Dolnom Štáli bola založená v roku 2006 so zameraním na strojársky priemysel.
Medzi hlavné podnikateľské aktivity patrí rezanie plechu s plazmovou technológiou, výroba výpalkov, zámočnícke,- zváračské a montážne práce, sústružnícke práce.

Vyrábame komponenty a príslušenstvá pre poľnohospodárske stroje, lyžice pre stavebné stroje, taktiež vyrábame brány, ploty, zábradlia pre obytné stavby. Zaoberáme sa aj rekonštrukciou balkónov, odkvapových striech, vonkajších a vnútorných zábradlí pri zatepľovacích prácach  a pri rekonštrukciách stavieb.
Home Profile Referencie Strojový park Kontakt